Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging dient te gebeuren uiterlijk een maand voor het einde van het vereningsjaar.

De opzegging dient schriftelijk ingediend te worden naar :

RACO2000

Postbus 1165

3430 BD  NIEUWEGEIN

 

Indien per email ledenadministratie@raco2000.nl opgezegd wordt is deze opzegging pas geldig nadat de opzegger een bevestiging van de e-mail per brief of e-mail heeft ontvangen.

 

Bestuur

RACO2000

Thema door Anders Norén