Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging dient te gebeuren uiterlijk een maand voor het einde van het vereningsjaar.

De opzegging dient schriftelijk ingediend te worden naar :

RACO2000

Floridadreef 17

3565 AM  Utrecht.

 

Indien per email ledenadministratie@raco2000.nl opgezegd wordt is deze opzegging pas geldig nadat de opzegger een bevestiging van de e-mail per brief of e-mail heeft ontvangen.

 

Bestuur

RACO2000

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑