Notulen ALV 2011

Onderstaand de Notulen van de ALV RACO2000 2011 gehouden op  12-02-2012

 

 


 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering RACO2000

 

Tijdstip aanvang van de vergadering: 13:00 op 12 februari 2012

 

Locatie: Kantine RACO2000

 

Notulist: Dave de Ruiter

 

Voorzitter: Oscar Hartman

 

Aanwezig: 19 stemgerechtigden en 4 aspirant-leden van de 90 leden.

 

 1. Opening

 

Oscar heet iedereen welkom op de ALV van de RACO2000.

 

 1. Ingekomen stukken

Voorstel van het bestuur betreffende openingstijden circuits

Voorstel van het bestuur wedstrijden Piston Cup

E-mail van Arie Manten

Notulen ALV 2011

Financieel verslag 2011

Wedstrijdkalender 2012

 

 1. Mededelingen bestuur RACO2000

Henk Dik is aftredend bestuurslid sectie Offroad en is niet herkiesbaar.

Henk Dik stelt zich beschikbaar voor de functie secretaris van de RACO2000

Cor van Ark stelt zich beschikbaar voor de functie Sectie bestuur offroad.

Melden als je gereden hebt en dit kan eenvoudig via de website.

Dave de Ruiter is aftredend als secretaris van de RACO2000.

 

 1. Evaluatie 2011.

 

 1. Uitbreiding besturen en verkiezing

 

Bestuurlid sectie offroad Large Scale Cor van Ark is unaniem aangenomen als Bestuurslid sectie 1:5 onroad Martyn Duyveman en Hans van den Brandhof zijn unaniem gekozen tot sectiebestuur van de 1:5 onroad.

Bestuurslid sectie 1:10 / 1:8 offroad

Bestuurslid sectie 1:10 / 1:8 onroad Arie Manten is unaniem gekozen tot sectiebestuur van de sectie brandstof 1:10 en 1:8 onroad.

Secretaris RACO2000 Henk Dik heeft zich beschikbaar gesteld en heeft de vacature van secretaris reeds overgenomen van Dave de Ruiter

 

 1. Financieel verslag 31-12-2011 en de kascontrole en decharge voor het gevoerde beleid.

De verklaring van de kascommissie zal op de vergadering ter inzage beschikbaar zijn.

Gerlof Hovingh en Erik van der Wolf stellen zich weer ter beschikking voor

Kascommissie in 2012. Zij worden door de ALV weer aangenomen als leden van de kascommissie 2012. (Zij zijn met algemene stemmen aangenomen tot leden van de kascommissie 2012)

De ALV verleent het bestuur unaniem decharge van het gevoerde beleid.

 

 1. Behandeling ingekomen stukken.

Ingekomen stuk 1:

Er wordt gevraagd of er indien er iemand op zaterdag aanwezig dat er dan toch gereden kan worden.

Dit duidelijk op de website vermelden.

 

Ingekomen stuk 2:

De Piston Cup on- en offroad worden weer over 3 wedstrijden.

Voor een schrap wedstrijd 2 onthoudingen, 1 tegen, 16 leden voor.

De kalender 2012 is goed gekeurd met 16 stemmen voor en 1 tegen. 2 onthoudingen .

 

Ingekomen stuk 3:

Arie geeft uitleg over zijn voorstel om eerst een vergadering te houden voor de sectievergadering.

Oscar geeft uitleg geeft uitleg waarom het bestuur van de RACO2000 tegen een vergadering is. Ook worden de verschillen besproken tussen de sectievergaderingen en de ALV van de Nomac.

 

Banden smeren: Het bestuur van de RACO2000 is hier geen voorstander van in verband met de gezondheidsrisico’s maar we kunnen het niet verbieden. Ook is de controle hierop zeer moeilijk. Het bestuur van de RACO2000 vindt het ook lastig voor een beginnende rijder omdat dit de verschillen nog groter worden en de hobby al lastig genoeg is om mee te beginnen.

 

 1. Contributie 2013.

 

Het voorstel is om de contributie voor 2013 met € 5,00 te verhogen.

7 tegen

6 voor

5 onthoudingen

 

Erik van der Wolf heeft niet gestemd. Ivm vroegtijdig vertrek

 

De verhoging voor 2013 is door de aanwezige leden afgewezen.

 

 1. Wedstrijden 2012.

De kalender is in punt 7 van deze vergadering al goed gekeurd.

 

 1. Vrijwilligers 2012 en de toekomst

 

Oscar geeft uitleg over het probleem over de te weinig vrijwilligers in 2011 en dat na 2 jaar het huidige bestuur niet weet hoe ze het huidige terrein te onderhouden.

 

Ook geeft Oscar uitleg over de werkzaamheden en dat het niet alleen maar groen werk is maar ook de keuringen en hulp in de kantine.

 

De RACO2000 heeft een offerte over de kosten van het groen onderhoud en dit kost bij 6 x per jaar € 720,00 per keer (dan komen er 4 groenmedewerkers 1 dag werken).

 

Volgens Ralf brengt het weer invoeren van de klusvergoeding de RACO2000 een slechte naam.

 

Ook zijn er vrijwilligers die aangeven dat ze soms niet kunnen beschikken over de juiste gereedschappen of dat ze deze niet krijgen. Bijvoorbeeld de ene dag moeten ze schoffelen en de volgende dag loopt er iemand met een bosmaaier te alles bij te houden.

 

Wouter vraagt of als iemand veel komt helpen hij dan bijv. Korting krijgt op zijn contributie of inschrijfkosten voor de Piston Cup. Het bestuur van de RACO2000 zal dit gaan bespreken.

 

Leden vinden dat de Stichting SUL het terrein maar moet onderhouden en dat de leden van de RACO2000 hiervoor niet hoeven op te draaien.

De Stichting SUL zal zo spoedig mogelijk duidelijkheid naar de leden van de RACO2000 moeten geven over de geldstromen die vanuit de RACO2000 naar de Stichting SUL gaan.

 

De grote vraag blijft hoe krijgen we meer leden meer vrijwilligers werk komen doen op de RACO2000.

 

Gerlof geeft aan dat er de meeste verenigingen te weinig vrijwilligers hebben en dat er soms commissies zijn om vrijwilligers te organiseren.

 

Het bestuur gaat een lijst maken zodat de leden zich kunnen inschrijven voor de taken als vrijwilligers tijdens wedstrijden.

 

Het voorstel is om in 2012 de vrijwilligers vergoeding op € 25,00 te zetten en pas eind 2012 in rekening te brengen en hierdoor hebben alle leden de kans om 1 dag in 2012 te komen helpen. Als er eind 2012 wederom niemand komt helpen bestaat de mogelijkheid dat we in 2013 naar een ander bedrag en constructie kunnen gaan.

 

 1. Rondvraag

 

HP van den Brink vraagt hoe het zit met de PR van de RACO2000. De PR commissie die zich hiervoor in 2011 heeft opgegeven is helaas niet van de grond gekomen. De PR voor de RACO2000 is veelal in de knel gekomen doordat de bestuursleden hiervoor naast alle andere werkzaamheden voor de RACO2000 geen tijd voor hadden. Ralf geeft aan dat de leden de elkaar naar de winkels moeten sturen en dat de PR ook via de winkeliers moet worden gaan lopen.

Hans Peter en Ralf gaan samen met Oscar en Erik van der Wolf een PR commissie starten.

 

Martyn vraagt of er een mogelijkheid is om beginnende rijder te helpen met rijden op een circuit. Dit is mogelijk om door de sectiebesturen te organiseren en dit kan men in overleg met het hoofdbestuur organiseren.

 

Hedwig vraagt hoe de status is van eventueel een nieuwe kantine op het midden terrein. Hiervoor loopt een aanvraag voor het aanpassen van de bouwvergunning.

 

Gerlof wil de vrijwilligers commissie gaan opstarten en gaat proberen om de meer vrijwilligers te regelen tijdens wedstrijden en voor kantinediensten.

 

 1. Sluiting

Bedankt iedereen voor zijn komst en sluit om 15:57 de vergadering.

Reacties zijn gesloten.

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑