RACO2000 feliciteerd de NK Rijders Nomac seizoen 2014

Namens de RACO2000 willen wij alle leden c.q. deelnemers BC08/BC10/BC05/EC10 van het NK seizoen 2014 feliciteren met hun behaalde resultaten. 

 

Indienen voorstellen sectievergadering 2014 Nomac

Het is wederom mogelijk om voorstellen voor het seizoen 2015 in te dienen, voor de sectiegergadering van 2014. Deze vergadering word op 14 December 2014 gehouden. De sluitingsdatum voor het indienen van het laatste voorstel is daarom 30 november 2014 om middennacht. Voor het formulier ga je naar deze pagina.

Licentiehouders van de betreffende sectie, aangesloten instellingen welke zijn aangesloten bij de sectie, het sectiebestuur en het Algemeen Bestuur hebben het recht een reglementswijziging in te dienen welke betrekking heeft op wijzigingen in het sectie reglement.

Dat voorstel wordt op de sectievergadering alleen in behandeling genomen als het tijdig is ingediend, de licentiehouder in persoon aanwezig is en er iemand is die het gedane voorstel steunt.

Een voorstel indienen en zelf niet aanwezig zijn heeft dus tot gevolg dat het voorstel niet behandelt zal worden. Ook als de indiener een volmacht aan een andere rijder geeft hem te vertegenwoordigen zal het voorstel niet in behandeling worden genomen. Indien het voorstel door niemand gesteund wordt word het ook niet op de sectievergadering behandelt.

Voorstellen gedaan door het sectiebestuur of Algemeen Bestuur worden altijd behandelt tenzij het voorstel niet gesteund wordt. Een voorstel gedaan door een aangesloten instelling wordt net als bij een licentiehouder alleen dan in behandeling genomen als een afgevaardigde van de aangesloten instelling aanwezig is en de aangesloten instelling vooraf aan het Algemeen bestuur heeft gemeld wie de afgevaardigde zal zijn en het voorstel gesteund wordt.

Het is het sectiebestuur of een lid van het Algemeen Bestuur op de sectievergadering van de betreffende sectie, evenals een rijder,  toegestaan een voorstel te steunen.

3e wedstrijd Mini-Z wintercompetitie 2014/2015

Vandaag 11 November de 3e wedstrijd Mini-Z. Het is weer gezellig druk met 22 deelnemers aan de start.

hier de tussenstand na wedstrijd 3

25 November wedstrijd 4 

 

 
 

PistonCup Winnaars 2014

Het buitenseizoen 2014 zit er op. De winnaars van de Piston Cup zijn bekend. Afgelopen week heeft het bestuur de winnaars op de hoogte gesteld dat de reeds aangekondigde kampioenen avond helaas dit jaar niet kan plaatsvinden. Namens de RACO2000 willen wij alle deelnemers feliciteren met hun behaalde resultaten. Tevens dank aan de vrijwilligers voor dit seizoen. Bij het opmaken van de wedstrijdkalender 2015 zal het bestuur direct een dag plannen voor de Kampioenenavond 2015.

Piston Cup Winnaar 2014 BC05

RenĂ© Visser

Piston Cup Winnaar 2014 BC08

Jeffrey de Man

Piston Cup Winnaar 2014 BC10

Dave de Ruiter

Piston Cup Winnaar 2014 OR06

Michael van Dijk 

Piston Cup Winnaar 2014 Buggy 

Nick Anneveld

Piston Cup Winnaar 2014 Truggy 

Ivar Christiaanse

 

 

Wedstrijd 2 Mini-Z wintercompetitie 2014/2015 RACO2000

Vandaag 28 November gereden was gezellig druk met 18 deelneemers. Tevens een nieuwe Lay-out van de baan door uitbreiding van nieuwe baanstukken.

Op naar wedstrijd 3 op 11 November inschrijven maar.

Melden bij rijden zonder beheerder android app

Beste leden,

Thijs Dalmaijer heeft met veel moeite in zijn vakantie een app voor ons gebouwd. Hij is hieronder te downloaden voor Android toestellen.

Groet,

.Bas van Daalen 

 

 

 

500 ronden One5Mini 2014 Herfst editie 

In het weekend van 15/16 November staat de 2e 500 ronden wedstrijd op de kalender bij RACO2000.

Inschrijven als team kan via hier.

nadere info volgt asap.

Helaas is deze wedstrijd komen te vervallen op naar de editie 2015