Nieuw inschrijfformulier 2015

Beste leden van de Raco2000,

Om de werkdruk van de penningmeester te verlichten hebben wij begin 2014 een nieuw inschrijf- en machtigingsformulier ingevoerd.

Met dit formulier geeft een nieuw lid ons een machtiging voor automatische incasso van de contributie.

Ook werkt het nieuwe formulier beter samen met de nieuwe administratie software die begin dit jaar is aangeschaft.

Hoe meer leden dit formulier gaan gebruiken hoe minder werk het betekent voor de (toekomstige) penningmeester.

Daarom is nu de vraag aan alle al bestaande leden of jullie dit formulier ook willen gebruiken.

Er is een formulier voor volwassen en jeugd leden.

Raco2000

Burgemeester Fockstraat 184-3

1063 EA Amsterdam

Wij stellen het enorm op prijs als jullie ons willen helpen door het formulier in te vullen!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Raco2000

Inschrijfformulier jeugdleden 

inschrijfformulier leden 

Het formulier is ter vervanging van het oude formulier.

Daarom zijn de administratiekosten wel aangevinkt, maar de administratiekosten worden niet nogmaals geïnd.

En de klusvergoeding wordt nog steeds aan het begin van het nieuwe jaar geïnd als er niet geklust is.

 

KWC Mini-Z 2014/2015 wedstrijd 3 Locatie RACO2000

Zondag 28 december is het zo ver Wedstrijd 3 KWC Mini-Z 2014/2015 locatie RACO2000.

inschrijven voor deze wedstrijd hier

 

 

Decoders off line 

Info voor de leden en rijders Per 29 November 2014 zijn de decoders weer off line bij aanvang buitenseisoen zullen ze weer On line zijn. Het wil niet zeggen dat jullie niet meer kunnen rijden.. Zelfs vandaag was het nog perfect weer om te rijden op de banen.

 

RACO2000 feliciteerd de NK Rijders Nomac seizoen 2014

Namens de RACO2000 willen wij alle leden c.q. deelnemers BC08/BC10/BC05/EC10 van het NK seizoen 2014 feliciteren met hun behaalde resultaten. 

 

Indienen voorstellen sectievergadering 2014 Nomac

Het is wederom mogelijk om voorstellen voor het seizoen 2015 in te dienen, voor de sectiegergadering van 2014. Deze vergadering word op 14 December 2014 gehouden. De sluitingsdatum voor het indienen van het laatste voorstel is daarom 30 november 2014 om middennacht. Voor het formulier ga je naar deze pagina.

Licentiehouders van de betreffende sectie, aangesloten instellingen welke zijn aangesloten bij de sectie, het sectiebestuur en het Algemeen Bestuur hebben het recht een reglementswijziging in te dienen welke betrekking heeft op wijzigingen in het sectie reglement.

Dat voorstel wordt op de sectievergadering alleen in behandeling genomen als het tijdig is ingediend, de licentiehouder in persoon aanwezig is en er iemand is die het gedane voorstel steunt.

Een voorstel indienen en zelf niet aanwezig zijn heeft dus tot gevolg dat het voorstel niet behandelt zal worden. Ook als de indiener een volmacht aan een andere rijder geeft hem te vertegenwoordigen zal het voorstel niet in behandeling worden genomen. Indien het voorstel door niemand gesteund wordt word het ook niet op de sectievergadering behandelt.

Voorstellen gedaan door het sectiebestuur of Algemeen Bestuur worden altijd behandelt tenzij het voorstel niet gesteund wordt. Een voorstel gedaan door een aangesloten instelling wordt net als bij een licentiehouder alleen dan in behandeling genomen als een afgevaardigde van de aangesloten instelling aanwezig is en de aangesloten instelling vooraf aan het Algemeen bestuur heeft gemeld wie de afgevaardigde zal zijn en het voorstel gesteund wordt.

Het is het sectiebestuur of een lid van het Algemeen Bestuur op de sectievergadering van de betreffende sectie, evenals een rijder,  toegestaan een voorstel te steunen.

3e wedstrijd Mini-Z wintercompetitie 2014/2015

Vandaag 11 November de 3e wedstrijd Mini-Z. Het is weer gezellig druk met 22 deelnemers aan de start.

hier de tussenstand na wedstrijd 3

25 November wedstrijd 4 

 

 
 

PistonCup Winnaars 2014

Het buitenseizoen 2014 zit er op. De winnaars van de Piston Cup zijn bekend. Afgelopen week heeft het bestuur de winnaars op de hoogte gesteld dat de reeds aangekondigde kampioenen avond helaas dit jaar niet kan plaatsvinden. Namens de RACO2000 willen wij alle deelnemers feliciteren met hun behaalde resultaten. Tevens dank aan de vrijwilligers voor dit seizoen. Bij het opmaken van de wedstrijdkalender 2015 zal het bestuur direct een dag plannen voor de Kampioenenavond 2015.

Piston Cup Winnaar 2014 BC05

René Visser

Piston Cup Winnaar 2014 BC08

Jeffrey de Man

Piston Cup Winnaar 2014 BC10

Dave de Ruiter

Piston Cup Winnaar 2014 OR06

Michael van Dijk 

Piston Cup Winnaar 2014 Buggy 

Nick Anneveld

Piston Cup Winnaar 2014 Truggy 

Ivar Christiaanse